Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Orechové (Trenčín) - Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z prvej polovice 19. storočia so sochou svätca v zamrežovanom výklenku. Mreža je empírová oštepová. [1] Ide o maličký sakrálny objekt s nárožnými pilastrami, hladkými fasádami a rovným uzáverom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa Kostola sv. Štefana kráľa. V roku 1960 bolo Orechové zlúčené s obcou Istebník do obce Závažie. Od roku 1972 je pripojené k mestu Trenčín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 456.
Bibliografia
www.trencin.sk
GPS
48.904034, 18.038061
48°54'14.5"N 18°02'17.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk