Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
originalita
novosť a neopakovateľnosť ľudských činov a produktov. Ak je kultúrny produkt či umelecké dielo originálne, znamená to, že vzniklo v neopakovateľnej situácii, keď sa ideálne stretli schopnosti umelca, jeho myšlienky a predstavy o umeleckom diele, umelecký materiál a umelecké prostriedky, ktoré mal k dispozícii, kultúrna tradícia, na ktorú nadväzoval. Vzniklo umelecké dielo, ktoré posúva estetické normy a poskytuje hlboké estetické zážitky. Keďže v originalite sa stretáva také množstvo okolností, nemožno ju stotožňovať s novosťou, ktorá sa zakladá len na ľubovôli akýchkoľvek nápadov tvorcu. K originalite neoddeliteľne patrí aj neopakovateľnosť. Originalita je vrcholným produktom tvorivosti. Originalita narúša akdemizmus, egigónstvo, nevyskytuje sa v gýči. V umení 20. storočia sa originalita stala jedným z hlavných cieľov umelca. Analogicky možno pojem originality vzťahovať aj na filozofické či vedecké diela. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 175.


www.pamiatkynaslovensku.sk