Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Orkucany (Sabinov) - Kostol Obetovania Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol zo začiatku 14. storočia. Neskôr bol prestavovaný. Barokizáciou prešiel po roku 1710 a klasicistickou úpravou v roku 1847. Pri požiari v roku 1910 bol výrazne poškodený a potom opravený. Je to jednoloďový priestor so štvorcovým presbytériom, pristavanou severnou sakristiou, južnou valcovou prístavbou schodiska a predstavanou vežou. V presbytérium je gotická krížová rebrová klenba s klinovými rebrami, ktoré sa zasekávajú priamo do steny. Na východnej strane presbytéria sa nachádza gotické okno s ostením a kružbami. Po požiari v roku 1910 dostala loď rovný strop. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými veľkými oknami. Predstavaná veža má v strednej časti štrbinové okná, horná časť s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami je nadstavaná. Na západnej strane sakrálneho objektu sú masívne oporné piliere, vytvárajúce malú predsieň. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novšie, zo staršieho inventára sa zachoval neskorobarokový bočný oltár Narodenia s vrúbkovanými pilastrami, volútami a ružami z polovice 18. storočia, rokoková kazateľnica z obdobia okolo roku 1740 s obrazmi cirkevných otcov na parapete. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza, že na povale sú (v tom období boli) fragmenty neskorobarokových plastík, pravdepodobne z pôvodného hlavného oltára zo začiatku 18. storočia. V inventári kostola sa spomína rokokový kalich z roku 1763. [3]
 

Kostol bol vybudovaný na pravobrežnej terase miestneho potoka v málo výraznej polohe (315 m n. m.) v centre stredovekej obce Orkuta, ktorá vznikla v prvej polovici 13. storočia., keďže sa už ako vyvinutá spomína v listene z roku 1248. Vtedy obyvateľstvo "Urkuthy" už bolo schopné platiť desiatok z ich produkcie. Kostol však v obci zrejme ešte nemali a na bohoslužby chodili do blízkeho Kostola sv. Michala, ktorý aj bol vybudovaný pre viacero obcí, vrátane Orkucian. Vlastný chrám si postavili až začiatkom 14. storočia., určite do 30. rokov 14. storočia, keď obec bola aj farnosťou s farárom Jánom. [4]
 

Sakrálny objekt vznikol ako jednoloďová stavba s predstavanou hranolovou vežou na západe a štvorcovou svätyňou na východe. Loď bola krytá trámovým stropom, svätyňa krížovou rebrovou klenbou. Interiér presvetľovali úzke okenné otvory s lomeným záklenkom a šikmým ostením. Stredoveká veža bola pravdepodobne štvorpodlažná s malými štrbinovými otvormi na jednotlivých poschodiach. Okolo kostola bol cintorín a areál obohnaný kamenným múrom so vstupnou bránou na západnej strane. Sakrálny objekt bol v 18. a 19. storočí upravený, keď boli zmenené okenné otvory, nadstavaná veža a pristavaná sakristia. V 20. storočí vznikla pred vežou západná vstupná predsieň a exteriérové točité murované schodisko pri veži, napodobňujúce schodiskové prístavby, ktoré sa zvykli stavať v gotike a baroku. [5]
 

Dodnes sa zachovala pôvodná hrubá stavba z čias vzniku, čiže múry lode, svätyne a veže. Svätyňa má primárnu klenbu, kde krížové gotické zaklenutie pozostáva z kamenných rebier klinovej profilácie, bez vyžľabenia a bez konzol, teda rebrá sa zasekávajú priamo do múrov. Rebrá sa spájajú vo svorníku tvaru mierne natiahnutého kosoštvorca. V severnom múre zostala pravouhlá nika ako pozostatok po pastofóriu. Vo východnom múre sa nachádza jediný pôvodný okenný otvor, so šikmým ostením a hrotitým záklenkom. Zachovaná je aj pôvodná kružba tvorená trojlístom a mníškami. V celej výške otvoru je stredový stĺpik s rovnakým profilom ako rebrá klenby. [6]
 

Do lode sa svätyňa otvára ostro lomeným triumfálnym oblúkom. Vstup do objektu bol zrejme iba cez podvežie, južný vstup nebol zistený. V jednotlivých podlažiach veže sú dochované dokopy štyri štrbinové otvory, v prípade nebezpečenstva využívané ako strieľne, ktoré spolu s kamenným ohradovým múrom tvorili najjednoduchšiu formu obrany, keďže kostol bol až do 19. storočia jedinou murovanou stavbou v obci. Otvory majú obdĺžnikový tvar a šikmé ostenie. Vo veži bije stále funkčný neskorogotický zvon z roku 1515, zdobený nápismi. Stredoveké oporne piliere veže boli v 20. storočí využité ako severný a južný múr západnej predsiene. [7]
 

V areáli kostola, ohradenom pôvodne stredovekým múrom, sa nachádza pamätník s nápisom z roku 1870 s kovovým neogotickým krížom. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v opevnenom areáli pri potoku. Nachádza sa v centre obce Orkucany, ktorá bola v 20. storočí pričlenená k mestu Sabinov.
Fotogaléria
Orkucany - Kostol Obetovania Pána foto © Agnesa Delimanová 3/2015Orkucany - Kostol Obetovania Pána foto © Agnesa Delimanová 3/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 434 - 435.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 435.
[4 - 8] SABOL, Dominik: Kostol Očisťovania Panny Márie v Orkucanoch. https://korzar.sme.sk/c/5247952/kostol-ocistovania-panny-marie-v-orkucanoch.html, 19.2.2010 (8.3.2018)
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.088526, 21.112529
49°05'18.7"N 21°06'45.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk