Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Orovnica - Kostol sv. Don Bosca
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Orovnica, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1935. Jednoloďová stavba s retardovanými prvkami baroka a romantizmu. Ide o sakrálny priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a pristavanou sakristiou. [1] Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami dosadajúcou na rímsové hlavice pilastrov. Na klenbe je dekoratívna maľba, biblické výjavy a medailóny s portrétmi svätých. Fasády členia lizénové rámy a obdĺžnikové okná v šambránach. Priečelie je zakončené murovaným lomeným štítom, do ktorého je vstavaná veža so združenými zvukovými otvormi a je zakončená ihlancom, na nárožiach so štyrmi malými ihlancami. Podobne sú zdobené nárožia štítu. [2]
 

Vnútorné zariadenie je historizujúce z 20. storočia. [3]
 

Kostol sv. Jána Boscu bol postavený na mieste staršej drevenej zvonice. Stavbu kostola zabezpečovali saleziánski kňazi z Hronského Beňadika, vdp. Taliga a Hlubík. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 435.
[2] www.orovnica.ocu.sk (2.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 435.
[4] www.orovnica.ocu.sk (2.10.2016)
GPS
48.389595, 18.594225
48°23'22.5"N 18°35'39.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk