Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ortuťová - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ortuťová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými prvkami baroka postavený v rokoch 1840 – 1842. Obnovený bol v roku 1912 a po druhej svetovej vojne. Je to jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a západnou predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénovými rámami. Veža je zakončená barokovou laternovou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Nad víťazným oblúkom je malá strešná vežička s barokovou kupolou. V nadpraží portálu je letopočet 1840. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom pochádza zo 40. rokov 20. storočia. V priestore pod vežou je empírový železný náhrobok s antickou postavou, zhotovený mukačevskou železolejárňou v prvej polovici 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ortuťová - Chrám sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Novotný 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 435 - 436.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 436.
Bibliografia
www.ortutova.sk
GPS
49.271700, 21.457012
49°16'18.1"N 21°27'25.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk