Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Osadné - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Osadné, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1792. Opravený bol v roku 1875 a 1925, kedy ho nanovo zastrešili a opatrili novým ikonostasom. Je to trojpriestorový sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom presbytéria, loďou s takmer štvorcovým pôdorysom a predstavanou vežou. Do lode je otvorený priestor pod vežou (babinec) – podľa typu kostolov projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou pre východné Slovensko. Presbytérium má konchu s lunetami, v lodi sú hrebienkové krížové klenby a v priestore pod vežou je valená klenba. Veža má nad vstupným priečelím trojhranným štítom zakončený portál a nad ním tri malé polkruhovo zakončené výklenky s maľbami. Nad kordónovou rímsou veže sú zvukové okná so žalúziami. Veža je zastrešená barokovou kupolou s laternou, ktorá dosadá na podstrešnú rímsu s terčíkmi. [1] Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami.
 

Kostol bol ohradený kamenným múrom, ktorý mal v osi vstupného portálu stavby malú murovanú bránu, zakončenú trojhranným štítom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší pri cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 436.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 436.
Bibliografia
www.osadne.ocu.sk
GPS
49.143692, 22.154716
49°08'37.3"N 22°09'17.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk