Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Osadné - Chrám Vzniesenia Hospodinovho
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Osadné, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúci sakrálny objekt postavený v rokoch 1929 – 1930. Vznikol podľa plánov A. Kolomackého, miestneho farára, na spôsob staroruských chrámov. Je to trojpriestorová rituálna dispozícia s presbytériom, centrálnou loďou krytou kupolou a babincom, na ktorý dosadá polygonálna veža s kokošníkmi a stanovou strechou, zakončenou cibuľou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 436.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 436.
Bibliografia
www.osadne.ocu.sk
GPS
49.141016, 22.153079
49°08'27.7"N 22°09'11.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk