Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oščadnica - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Oščadnica, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1804 na mieste starého dreveného kostola. Sakrálny objekt prestavali v rokoch 1940 - 1941. Pôvodne jednoloďový kostol s predstavanou vežou a pruskými klenbami. Pri prestavbe bol v šírke presbytéria vložený transept a empory. Hladká klasicistická fasáda bola čiastočne zmodernizovaná. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1940. Socha Panny Márie je od Vojtecha Ihriského. [2]
 

Z historických prameňov je zrejmé, že do roku 1749 patrila Oščadnica a Skalité pod čadčiansku farnosť. V tomto roku bol postavený kostol i fara v Skalitom a Oščadnica sa stala jej filiálkou. Samostatnou farnosťou sa Oščadnica stala až v roku 1788, keď si oščadnickí farníci vlastnými silami postavili v centre obce – v Májovom zárubku drevený kostolík. Zasvätili ho uhorskému kráľovi, sv. Štefanovi. Kostol bol postavený bez chóru, pavlače a veže a mal len jeden oltár. Vedľa neho stála drevená zvonica s dvoma zvonmi. Veriaci si postavili aj drevenú faru, ktorú pokryli šindľom vlastnej výroby. Prvým farárom sa stal františkán Jakub Damas. O 16 rokov neskôr, v roku 1804 vyrástol v Oščadnici nový murovaný kostol sv. Štefana kráľa, pokrytý šindľovou strechou. V roku 1873 bol na pravom boku lode postavený Mariánsky oltár. [3]
 

Vďaka mnohým milodarom domácich veriacich a rodákov žijúcich v Amerike kostol v roku 1902 - 1903 zreštaurovali a vymaľovali zvnútra, položila sa keramická dlažba, namiesto starého Mariánskeho oltára postavili nový oltár Ružencovej Panny Márie a nový bočný oltár zasvätený Božskému Srdcu. Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie požiadali oščadnickí veriaci Svätú Stolicu v Ríme a Biskupský úrad v Nitre o zmenu svojho patróna. Od roku 1921 sa novou patrónkou kostola stala Nanebovzatá Panna Mária. [4]
 

Túžba mnohých veriacich a predstaviteľov farnosti i obce – zväčšiť kostol, ktorá sa zrodila už pred prvou svetovou vojnou v roku 1911, sa mohla zrealizovať až v roku 1941. Koncom apríla bol položený a farárom Štefanom Krautmanom požehnaný základný kameň. Do základov bola vložená pamätná listina a vtedajšie kovové mince. Požehnal ho 31. augusta 1941 nitriansky biskup Dr. Andrej Škrábik, sv. omšu slúžil Dr. Jozef Tiso (v rokoch 1910 - 1911 pôsobil v Oščadnici ako kaplán). Po rekonštrukcii a rozšírení kostola sa prebudoval aj jeho interiér. Na miesto hlavného dreveného oltára bol osadený nový hlavný oltár z umelého mramoru. Monumentálnu krásu a jedinečnosť získal osadením mramorovej sochy Panny Márie (váži 800 kg), ktorú vytesal akademický sochár Vojtech Ihriský. Hlavný oltár i sochu požehnal v roku 1942 Dr. Karol Kmeťko. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol na nachádza priamo v centre obce, hneď pri hlavnej ceste.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 441.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 441.
[3 - 5] www.oscadnica.fara.sk (2.10.2016)
Bibliografia
www.oscadnica.sk
GPS
49.437548, 18.885093
49°26'15.2"N 18°53'06.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk