Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oslany - Židovský cintorín
Lokalita
obec Oslany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Oslany, kedysi významné sídlo, bolo od roku 1803 sídlom okresu. Odvtedy je možné datovať zvýšený príliv Židov do Oslian. Vzrastom počtu členov komunity v mestečku pribudla synagóga, škola i cintorín židovskej náboženskej obce. Počet Židov v Oslanoch neustále narastal, z 89 v roku 1870 až na 136 v roku 1898. Aj v okolitých obciach ich žilo viac ako dvesto. V 30. rokoch 20. storočia ich bolo už len 60. V Oslanoch žili židovské rodiny Diamant, Ente, Gertler, Gottlieb, Hoffmann, Holz, Kohn, Lang, Nagel, Rozenberger, Schlesinger, Schwarz, Steiner, Wagmann, Weinberger, Weiss, Werner a Wertheimer. V Hornej Vsi bola rodina Fischer, v Bystričanoch Bienenstock a Engel. [1]
 

Cintorín židovskej náboženskej obce v Oslanoch ležal na východnom okraji obce. Podľa údajov z obecnej monografie ležal za rybníkom, v blízkosti objektov bývalého obuvníckeho družstva. Početné židovské rodiny tu mali honosné náhrobníky z mramoru i skromnejšie z pieskovca. Po zániku komunity cintorín pustol a ani on sa nevyhol rozkrádaniu. Ruiny, ktoré ostali, boli definitívne zlikvidované okolo roku 1970. [2]

Poznámky
[1 - 2] KLIŽAN, Erik: Na miestach, kde už nikto nespomína. https://myhornanitra.sme.sk, 13. november 2007 (24.3.2016)
Bibliografia
www.oslany.sk
GPS
48.629740, 18.468917
48°37'47.1"N 18°28'08.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk