Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ostenie šikmé
šikmé plochy prieniku okna, alebo portálu v múre. Rovné ostenie má rovné plochy prienikuwww.pamiatkynaslovensku.sk