Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ostrany (Hrušovo) - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Hrušovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1908. Sieňový priestor s rovným oltárnym uzáverom a pred vstupné priečelie predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. [1] Ide o malú sakrálnu stavbu. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a tesne pod ním v hornej časti je zuborez. Veža je zakončená ihlanom.
 

Oltár je pseudoklasicistický, murovaná architektúra s tympanónom. Z troch strán loď obieha drevený chór, uprostred ktorého je neoklasicistická organová skriňa. Zvon z roku 1802 ulial B. Stefanides z Lučenca. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ostrany (Hrušovo) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 463.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 463.
GPS
48.493818, 20.047670
48°29'37.7"N 20°02'51.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk