Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ostrov - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ostrov, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovou retardáciou prestavaný v roku 1804 zo staršieho barokového sakrálneho objektu, z ktorého zostala veža. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Veža je zastrešená vysokou barokovou zvonovitou prilbou s veľkou laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Fasády sú členené pilastrami a segmentovo zakončenými oknami so šambránami a klenákom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 439.
Bibliografia
www.obecostrov.sk
GPS
48.628775, 17.767055
48°37'43.6"N 17°46'01.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk