Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Otročok - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Otročok, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1815 – 1827. Upravený bol v 19. a 20. storočí. Je to sieňový priestor s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý konchou a pruskými klenbami, dosadajúcimi pomocou zdvojených medziklenbových pásov na pilastre bočných stien. Na klenbách boli kedysi štukové obrazce. Z dvoch strán interiéru sú drevené protestantské empory s vyrezávanými a maľovanými parapetmi. Mierne predstavaná veža má stanovú strechu. [1] Fasády sú členené lizénovým orámovaním a segmentovo zakončenými oknami, nad ktorými sú festóny.
 

Murovaná a maľovaná kazateľnica je z čias stavby kostola. Renesančný kalich je z roku 1680. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Otročok - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 8/2020Otročok - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 8/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 442.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 442.
GPS
48.449560, 20.276004
48°26'58.4"N 20°16'33.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk