Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ožďany
Lokalita
obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ s barokovo-klasicistickými úpravami. Postavený bol v prvej polovici 17. storočia po vypálení hradu cisárskym vojskom, ktorý stál na mieste kaštieľa. Hrad pochádzal pravdepodobne zo začiatku 14. storočia. V 15. storočí bol istý čas v moci bratríkov. Zvyšky gotického hradu boli začlenené do stavby kaštieľa. V 18. storočí kaštieľ prestavali a prefasádovali. Menšie adaptácie prebehli aj v 19. a 20. storočí. [1]
 

Kaštieľ je dvojpodlažná budova typu renesančných kaštieľov so štyrmi nárožnými vežami. Štyri obytné krídla uzavierajú malé nepravidelné nádvorie, ktoré malo poschodové arkády. Do kaštieľa viedol barokový, bohato členený vstup. V miestnostiach na prízemí sa zachovali renesančné hrebienkové klenby. V prvej polovici 20. storočia dostavali severozápadné nárožie. Ku kaštieľu patrila kedysi malá empírová budova z prvej polovice 19. storočia, dispozične v podobe gréckeho chrámu „in antis“ a rozsiahly park s klasicistickým pavilónom. [2]
 

V kaštieli strávila prvé roky života známa levočská biela pani Júlia Korponayová.
 

Dňa 3. októbra 2019 kaštieľ zachvátil požiar. V priebehu polhodiny zhorela celá strecha. Desaťročia chátrajúca vzácna pamiatka dostala ďalší úder.

Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1970. Podrobný výskum a program pamiatkovej úpravy: SÚPSOP Bratislava, prom. hist. Eva Križanová a Ing. Fabini, 1970. Zisťovací prieskum fasád: akademický maliar Albert Leixner, 1970. Zameranie objektu: Stavoprojekt Bratislava, 1972. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dlhé desaťročia katastrofálny! Prostredie v okolí pamiatky je narušené dedinskou zástavbou. Objekt je súkromným majetkom.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Ožďany zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany (stav po požiari) foto © Ladislav Luppa 5/2020Kaštieľ Ožďany foto © https://gmmuzeum.sk/ (dobová pohľadnica zo zbierok múzeá) 7/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 443.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 443.
[3] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 21 - 22.
Bibliografia
BODOROVÁ, Oľga: Kaštieľ v Ožďanoch a hrobka barónov Luzénszkych. In: GEMER-MALOHONT, Zborník Gemersko-malohontského múzea, XV., 2019. Rimavská Sobota: Gemersko-malohontské múzeum, 2019. s. 77 – 99.
www.obecozdany.sk
GPS
48.379086, 19.895891
48°0 22' 44.71", 19°0 53' 45.21"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk