Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ožďany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1825 v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu tolerančných chrámov. Vymaľovaný bol v roku 1929 a 1932. Vežu obnovili v roku 1878. Ide o sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, z troch strán murovaná protestantská empora na pilieroch. Veža vtiahnutá do štítového priečelia tvorí mierne vystupujúci rizalit fasády a je zakončená štíhlou barokovou kupolou, ktorá má laternu. [1]
 

Oltár je klasicistický portálového typu so štyrmi stĺpmi, tympanónom a ústredným obrazom Premenenia Pána od A. Martinelliho. Obraz obnovil v roku 1929 J. Durda a v roku 1932 K. Dobis. Klasicistická kazateľnica je z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ožďany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 443.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 443.
Bibliografia
www.obecozdany.sk
GPS
48.377396, 19.897031
48°22'38.6"N 19°53'49.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk