Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ožďany - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kostol postavený v rokoch 1768 – 1774. Opravený bol v roku 1832, 1895 a v 20. storočí. Je to jednoloďová sakrálna stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou, ktorá vytvára na hlavnej fasáde výrazný rizalit. Presbytérium je zaklenuté českou plackou. Loď má pruskú klenbu. V zadnej časti lode je organový chór na dvoch polopilieroch. Na triumfálnom oblúku je nápis s dátumom opravy (1895). Štítové priečelie s vežou je členené pilastrami, ostané fasády lizénovým rámom. Nad hlavným portálom je nápisová tabuľa s chronostichonom vzťahujúcim sa na stavbu. [1] Veža je zakončená barokovou laternovou cibuľou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Vnútorné rokokové zariadenie z čias stavby kostola kompletne zachované, pozostáva z hlavného a dvoch bočných oltárov, z kazateľnice, krstiteľnice, organovej skrine a svietnikov. [2]
 

V krypte kostola sa našli pozostatky zámožných rodín pôsobiacich v Ožďanoch. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ožďany - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 9/2013Ožďany - Kostol sv. Michala archanjela (v pozadí Evanjelický kostol) foto © Ľuboš Novotný 1/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 443.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 443.
[3] www.obecozdany.sk/historia.html (8.1.2018)
Bibliografia
www.obecozdany.sk
GPS
48.377344, 19.893967
48°22'38.4"N 19°53'38.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk