Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ozdín - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ozdín, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1813 na mieste gotického sakrálneho objektu z 15. storočia. Ide o sieňový priestor s oválnym uzáverom a rovným stropom. Predstavaná masívna veža s gotickým jadrom je krytá ihlancovou strechou. [1] Zaujímavá stavba, kde architektonický kontrast vytvára robustná veža a malá loď.
 

Novoklasicistický oltár je portálového typu, v strede obraz Krista v Getsemanskej záhrade od Františka Gyurkovitsa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ozdín - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 442.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 442 - 443.
Bibliografia
www.ozdin.sk
GPS
48.473373, 19.683992
48°28'24.1"N 19°41'02.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk