Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ozdín - zvonica
Lokalita
obec Ozdín, okres Poltár, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.ozdin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk