Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
padací most
pohyblivý most, ktorý sa otáčal okolo vodorovnej osi. Čapy padacieho mosta sa otáčali v točniciach. Do vodorovnej polohy bol zdvíhaný pomocou lán alebo reťazí vedených cez kladku v rohoch vpadliny a protizávažia, ktoré klesalo k podlahe, alebo do zvláštnych šách. Slúžil k uzavretiu brány v čase nebezpečenstva.www.pamiatkynaslovensku.sk