Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Padáň - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Padany
Lokalita
obec Padáň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1787. Upravený bol v roku 1816. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom, krytý rovným stropom. Vstupný portál na južnej starne kostola má mramorové ostenie so segmentovým zakončením a klenákom, kde je letopočet datujúci stavbu. Fasáda, členená lizénami je zakončená priebežnou skosenou hranou. Na východnej strane stojí predstavaná veža, členená nárožnými pilastrami, kordónovými rímsami a kruhovými zvukovými oknami. Veža z roku 1816 je zakončená terčíkovou podstrešnou rímsou a pri kamennom ihlanci sú štyri nárožné nadstavcové pilieriky. [1]
 

Kazateľnica a empora sú s čias stavby kostola. Ostatné vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 444.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 444.
Bibliografia
www.padan.sk
GPS
47.929267, 17.683338
47°55'45.4"N 17°41'00.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk