Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
paginácia
číslovanie stránok rukopisu alebo spisuwww.pamiatkynaslovensku.sk