Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Palárikovo - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Slovenský Meder
Lokalita
obec Palárikovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1754. Upravovaný bol v 19. a 20. storočí. Trojloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Stredná loď je zaklenutá pruskými klenbami, bočné lode majú rovné stropy. K presbytériu je pristavané oratórium. [1] Veža je zastrešená barokovou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. Fasády veže členia združené pilastre.
 

Z pôvodného vnútorného zariadenia zostal hlavný oltár sv. Jána Nepomuckého, barokový z polovice 18. storočia, s dvojetážovou stĺpovou architektúrou a nadstavcovým reliéfom. Oltárny obraz predstavuje modliaceho sa sv. Jána Nepomuckého v pozadí s Pannou Máriou na nebesiach. Krstiteľnica je rokoková z polovice 18. storočia. [2]
 

Kostol je veľmi zaujímavý svojou architektúrou aj výtvarno-umeleckou hodnotou svojho interiérového zariadenia. Svetským patrónom bola rodina Károlyovcov, a to až do roku 1945. Hlavný vchod do objektu má barokový portál s erbom Károlyovcov.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Palárikovo - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 8/2021Palárikovo - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 8/2021Palárikovo - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 8/2021Palárikovo - Kostol sv. Jána Nepomuckého (vstupný portál) foto © Ľuboš Repta 8/2021Palárikovo - Kostol sv. Jána Nepomuckého (vstupný portál, detail) foto © Ľuboš Repta 8/2021Palárikovo - kovový kríž v záhrade kostola foto © Ľuboš Repta 8/2021Palárikovo - socha Panny Márie v záhrade kostola foto © Ľuboš Repta 8/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 445.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 445.
GPS
48.038801, 18.067327
48°02'19.7"N 18°04'02.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk