Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Palín - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Palín, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1896 na mieste staršieho chrámu s použitím jeho obvodového muriva. Prvý kostol pochádzal z konca 18. storočia. Dnešná stavba má pozdĺžny sieňový priestor s oblým polygonálnym uzáverom, rovnú korýtkovú klenbu a vežu vstavanú do západného priečelia, ktoré je riešené ako delený štít s ústrednou vežou. Piliere veže a masívne vežové teleso, vedené nad korunnou rímsou, sú horizontálne členené rustikou, resp. pásovou bosážou, kde je menšie okrúhle okno a nad bosážou sú nárožné pilastre s kompozitnými hlavicami. Ostatné fasády člení lizénový rám, do ktorého sú zasadené jednotlivé okná s bočnými pilastrami a bosovanou archivoltou. Hlavný portál má v klenáku letopočet 1896 datujúci obnovu kostola. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias obnovy. [2]
 

Palín bol v stredoveku rímsko-katolíckou farnosťou, ktorá patrila do Jágerskej diecézy. Farský kostol v obci existoval zrejme už na prelome 13. a 14. storočia na mieste terajšieho kostola. Okolo kostola bol cintorín a ulica, na ktorej stál kostol. Ulica orientovaná v smere východ – západ bola najstaršou časťou obce. Reformácia zasiahla aj Palín. Podľa dokladu z roku 1644 bol súčasťou kalvínskej farnosti Stretava spolu so Stretavkou. O tom, že aj v tomto období bol v Palíne kostol, svedčí starý kalich z roku 1689. Je na ňom nápis: „Gegus Istvan csináltatta Isten tisztességére A. 1689“, čo v preklade znamená: „Na Slávu Božiu dal urobiť Štefan Geguš starší.“ [3]
 

V roku 1880 štatistika zaznamenala 405 kalvínov, v roku 1900 bol ich počet 569, v roku 1921 – 577, v roku 1940 – 553 a v roku 2001 – 305 obyvateľov tohto vierovyznania. V palínskom kostole sa istý čas konali bohoslužby v maďarskom i slovenskom jazyku o čom je doklad z roku 1762. Až do rokov 1796 - 1798 veriaci z Palín patrili k cirkevnému zboru v Stretave, v rámci Užského seniorátu. V spomínanom období sa osamostatnili. [4]
 

V súčasnosti k palínskemu cirkevnému zboru patria obce Zemplínska Široká a Senné. V 90. rokoch 20. storočia začali veriaci stavať faru s modlitebňou. Od roku 1991 cirkevný zbor patrí do Michalovského seniorátu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 445.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 445.
[3] www.obecpalin.eu (3.10.2016)
[4 - 5] /www.palin.ocu.sk (3.10.2016)
Bibliografia
www.obecpalin.eu
GPS
48.658206, 21.985549
48°39'29.5"N 21°59'08.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk