Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Palota - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Palota, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1862. Jednoloďová sakrálna stavba s oblým uzáverom presbytéria a západnou vstavanou vežou. Zaklenutá je valenou klenbou. Datovaný vstupný portál veže je riešený ako plochý portikus s tympanónom. Pod zvukovým oknom veže je kamenný rám s obrazom Panny Márie. [1] Fasáda je členená lizénovým rámom a polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá trojstupňovou cibuľovitou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 446.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 446.
GPS
49.271957, 22.002700
49°16'19.1"N 22°00'09.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk