Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1854. Ide o jednoloďový priestor so segmentovo zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do trojosového štítu. Výmaľba interiéru je od M. Štalmacha z roku 1943. Fasáda je členená pilastrami a podstrešnou rímsou. Na veži sú nárožné pilastre s figurálnymi hlavicami a neogotické zvukové okná. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický, stĺpovej architektúry, v strede s obrazom sv. Matúša z roku 1856. Kazateľnica je klasicistická s reliéfom Rozsievača na parapete a sochou sv. Jána Krstiteľa. Neskorogotický krídlový oltár Troch kráľov z rokov 1510 – 1520 sa nachádza v zbierkach Slovenského národného múzea. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce Palúdzka, ktorá je mestskou časťou Liptovského Mikuláša.
Fotogaléria
Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Jána apoštola foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 240 - 241.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 241.
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.083901, 19.594786
49.083901,19.594786
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk