Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pamiatková hodnota
súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany.www.pamiatkynaslovensku.sk