Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Biely Kostol
Pôvodný názov
Letný kaštieľ
Lokalita
obec Biely Kostol, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1719 ako letné sídlo a majer trnavskej jezuitskej univerzity. Kaštieľ je dvojpodlažná štvorkrídlová stavba, do štvorcového dvora otvorená arkádovou chodbou. Vonkajšie fasády sú členené vysokým pilastrovým rádom. Na osi vstupného traktu je kamenný vstupný potrál. V strede severného krídla je umiestnená kaplnka, ktorej polygonálny uzáver vystupuje z fasády v podobe rizalitu. Miestnosti sú radené za sebou a prístupné z okružnej arkádovej chodby. Západné krídlo bolo určené na hospodárske účely. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Za socializmu kaštieľ adaptovali na kultúrny dom.
Stav
Stav historického sídla nie je dobrý. Slúži ako Obecný úrad a sídlo rôznych firiem.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Kaštieľ Biely Kostol foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Biely Kostol foto © Imrich Kluka 8/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 122.