Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Biely Potok (Ružomberok) - vápenka
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Mohutná murovaná stavba slúžila v minulosti ako vápenka. Torzo areálu dnes odkrýva dve šachtové vypaľovacie pece s murovanými tehlovými komínmi a rampou. Technologické a dopravné objekty sa nezachovali. Doprava suroviny (vápencového kameňa) z blízkych miestnych zdrojov bola uskutočňovaná oceľovými vozíkmi posúvanými na koľajniciach s úzkych rozchodom. [1] Horninu z miestneho lomu v minulosti využívali nielen ako surovinu na pálenie vápna, ale aj ako stavebný kameň, ktorý sa nachádza v murive a v sokloch viacerých starších obytných domov v Ružomberku, najmä tých z prvej polovice 20. storočia. Kameň použili aj pri terénnych úpravách a oporných múroch na niektorých uliciach. [2] Vápenku postavil na svojom pozemku spolu s deťmi Ján Floch Páleník z domu č. 49, ktorý však krátko na to zomrel. Neskôr ju prevzal syn Viktor. V roku 1953 bola znárodnená a prevedená do správy národného podniku Cementáreň Viliama Širokého v Lietavskej Lúčke. V prevádzke bola približne do 70. až 80. rokov minulého storočia. [3] Napriek tomu, že na Slovensku už nezostalo veľa podobných stavieb, objekt nie je národnou kultúrnou pamiatkou. [4]
Pamiatková ochrana
-
Stav
Stav technického objektu je zlý. Je opustený a chátra.
Prístup
Stojí v ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Situovaná je na ľavom brehu rieky Revúca medzi Ružomberkom a Bielym Potokom.
Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - vápenka foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1 - 4] TASR.: Torzo ružomberskej vápenky chátra, názory miestnych na stavbu sú rôzne. 3. septembra 2018 https://webmagazin.teraz.sk/cestovanie/torzo-ruzomberskej-vapenky/9255-clanok.html (1.10.2022)