Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Borovce - baroková kúria
Lokalita
obec Borovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Borovce – kúria a záhrada, Borovce č. 59 (č. ÚZPF 778/1-2) – architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autori: Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marian Havlík. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (15.4.2022)
Literatúra
www.borovce.sk