Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Bratislava - Waydanovský dom
Lokalita
obec Bratislava, okres Okres Bratislava, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Bratislava – meštiansky dom (č. ÚZPF 199/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [1] Bratislava – meštiansky dom (č. ÚZPF 199/0) - doplnenie architektonicko-historického výskumu - rok 2005. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [2]
Prístup
Rudnayovo námestie 3
Bratislava - Waydanovský dom foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Waydanovský dom foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Waydanovský dom foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Waydanovský dom foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Waydanovský dom foto © Hana Farkašová 3/2014
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Literatúra
HAVLÍK, Marian - SABADOŠOVÁ, Elena: Meštiansky dom na Rudnayovom námestí v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s . 44 - 46.
www.bratislava.sk