Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Brezovica - renesančný kaštieľ
Pôvodný názov
Kaštieľ Berzeviczyiovcov
Lokalita
obec Brezovica, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Ide o jednoposchodovú blokovú dvojtraktovú stavbu s rizalitom na severovýchodnej strane a s otvoreným pristavaným schodišťom. [1] Na priečelí sa zachovali renesančné okná s kamenným ostením a renesančné iluzívne dvojfarebné sgrafitové nárožné bosáže s diamantovým rezom. [2] Nad vchodom je kamenná doska s reliéfom rodinných erbov. [3]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu pamiatkarov.
Stav
Kaštieľ je vo veľmi zlom stave. Je na neho príšerne smutný pohľad. Krásna renesančná stavba je spustnutá. Nevyužíva sa. Jeho okolie je totálne zničené bezohľadnou dedinskou zástavbou, ktorá nerešpektovala pásmo pamiatky.
Prístup
Nachádza sa na začiatku jednej z dedinských uličiek.
Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012Brezovica - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. s. 26.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 221.
[3] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. s. 26.