Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Brzotín
Lokalita
obec Brzotín, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ, ktorý postavili v roku 1729. Neskoršie ho upravili. Ide o dvojpodlažnú budovu na pôdoryse U so stredným rizalitom a balkónom na hlavnej fasáde. Stredný balkónový rizalit má dva predstavané stĺpy vysokého radu a malú kupolu nad archivoltou. Nad oknom prízemia je datovanie 1729 a erb Máriássyovcov. Kaštieľ dal postaviť Mark Máriássy. Miestnosti v budove sú zaklenuté krížovými, pruskými a zrkadlovými klenbami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Brzotín - kaštieľ (č. ÚZPF 479/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2009. Autori: Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [2]
Stav
V kaštieli sa nachádzal Štátny archív Rožňava. Ten však objekt už opustil. V súčasnosti je pamiatka bez využitia.
Prístup
Stojí v strede obce, pri hlavnej ceste cez obec.
Kaštieľ Brzotín zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1917)Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín - erb Marka Máriássyho foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Brzotín foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 230.
[2] Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 194.