Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Cífer - Malý kaštieľ
Pôvodný názov
Zichyho kaštieľ
Lokalita
obec Cífer, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Objekt známy pod menom „Malý kaštieľ“. Pôvodne to bol prícestný hostinec. Je to baroková stavba z druhej polovice 18. storočia. Prestavaný a prefasádovaný bol začiatkom 20. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažný blokový dom priechodného typu so stredným rizalitom na hlavnej fasáde. Priechod a miestnosti na prízemí sú klenuté valenými klenbami so segmentovými lunetami. Fasáda je secesná. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 250.
Literatúra
www.cifer.sk