Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Devičany
Lokalita
obec Devičany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená okolo roku 1810. Prestavaná bola v rokoch 1880 – 1890. Je to jednopodlažná budova s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom, v strede s miernym trojosovým rizalitom, členeným pilastrami. Uličná fasáda je sedemosová. Nádvorná fasáda mala dvojstĺpový portikus s trojhranným štítom. [1] K pôvodnému objektu bolo neskoršie do uhla pribudované západné krídlo jednotraktovej dispozície. Obe krídla spájala dodatočne pristavaná chodba. [2]
Pamiatková ochrana
?
Stav
Stav kúrie je katastrofálny!
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 291.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 291.
Literatúra
www.devicany.sk