Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Diviacka Nová Ves - Mačací zámok
Lokalita
obec Diviacka Nová Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ známy pod názvom „Mačací zámok“, postavili v roku 1685. Pôvodne išlo o neskororenesančný kaštieľ, ktorý postavili v blízkosti starého kaštieľa na miernej vyvýšenine. Prestavbami však stratil svoj pôvodný charakter. [1] Ide o prízemnú stavbu s dvoma nárožnými hranolovými vežami, ktorá bola pôvodne dvojpodlažná. V druhej polovici 18. storočia bol kaštieľ značne devastovaný a zničený. Po zrušení poschodia v druhej polovici 19. storočia objekt zakryli sedlovou strechou. Miestnosti sú zaklenuté hrebienkovými lunetovými klenbami. [2] Kaštieľ dali postaviť Ujfalussyovci (Diviackovci). [3]
Pamiatková ochrana
Čiastočná rekonštrukcia.
Stav
Stav historického sídla je dobrý. Začiatkom 20. storočia bol kaštieľ prebudovaný majiteľmi na byty. [4]
Prístup
Nachádza sa na severozápadnom okraji obce.
Diviacka Nová Ves - Mačací zámok foto © Imrich Kluka 4/2011
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 70.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 295.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 70.
[4] www.diviackanovaves.sk