Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Dolná Malanta (Nitrianske Hrnčiarovce) - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Lokalita
obec Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranobaroková kaplnka zo 17. storočia. Neskoršie bola prestavaná. Má centrálny pôdorys s polkruhovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. V uzávere je valená klenba s lunetami. Ostatný priestor kaplnky je zaklenutý kupolou na pendantívoch. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit je zakončená ihlancom. Nad vstupom je veľká prázdna nika. Na rizalite sú nárožné pilastre. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri spomína barokový oltár z 18. storočia. Na oltárnej architektúre dvojica kanelovaných pilastrov a uprostred nika, v nej socha Sedembolestnej Panny Márie. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kaplnky nie je dobrý. Neslúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na okraji kaštieľskeho parku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 376.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 376.