Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Ďurčiná
Pôvodný názov
Kúria rodiny Vitolay
Lokalita
obec Ďurčiná, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kúria postavená v 18. storočí. Prestavaná bola v druhej polovici 19. storočia. Jednopodlažná bloková budova s obdĺžnikovým trojtraktovým pôdorysom. V nádvornej časti je pilierová loggia so stredným tympanónom, na ktorom je erb. V miestnostiach sú trámové stropy. Objekt má manzardovú strechu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kúrie nie je dobrý
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 353.