Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Hodejov - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Hodejov, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1901. Je to halový priestor s rovným stropom. Oltárny obraz je z konca 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kostola nie je veľmi dobrý.
Hodejov - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 411.
Literatúra
www.hodejov.sk