Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Hodejov - Kaplnka sv. Anny
Lokalita
obec Hodejov, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená v roku 1895. Reštaurovaná bola v roku 1938. Kedysi v nej bol neogotický oltárny obraz z konca 19. storočia. [1] Malý sakrálny objekt má polygonálny oltárny uzáver.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Nachádza sa na cintoríne. Stojí na úpätí hradného kopca.
Hodejov - Kaplnka sv. Anny foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Kaplnka sv. Anny foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Kaplnka sv. Anny foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Kaplnka sv. Anny foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Kaplnka sv. Anny foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Kaplnka sv. Anny foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Kaplnka sv. Anny foto © Ladislav Luppa 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 411.
Literatúra
www.hodejov.sk