Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Hubice - Malý kaštieľ
Pôvodný názov
Gomba
Lokalita
obec Hubice, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Stavaný je do oválneho pôdorysu s krídlami. [1]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
Stav
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ nie je využívaný a chátra. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Vedľa kaštieľa je rozsiahly park a druhý „Veľký kaštieľ.“ Pamiatka je v súkromných rukách. Patrí podnikateľovi Borisovi Kollárovi.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 464.
Literatúra
www.hubice.sk