Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Hucín
Lokalita
obec Hucín, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Podľa Súpisu pamiatok bol klasicistický objekt postavený koncom 18. storočia a je evidovaný pod popisným číslom 92. [1] Kaštieľ bol situovaný na rovinatom pozemku s veľkým parkom, z ktorého sa dodnes nezachovalo takmer nič. Stavba kaštieľa je dvojposchodová, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse a podpivničená. Dominantným prvkom prednej fasády (otočenej k hlavnej ceste) je mierne vystupujúci stredný rizalit, ktorý je ukončený trojuholníkovým tympanónom vo vnútornom poli s epigrafickou výzdobou. Fasády sú hladké bez akejkoľvek výzdoby. Epigrafickú pamiatku sme v exteriéri kaštieľa identifikovali vo vnútornom poli trojuholníkového tympanónu vystupujúceho rizalitu. Predstavuje na tmavohnedej omietke bielou farbou znázornený letopočet 1807 - 1981. Letopočet umiestnený v strednom priestore trojuholníkového tympanónu je novodobý a na omietku bol nastriekaný cez šablónu. Číslice sú dobre viditeľné a nevykazujú žiadne známky poškodenia. Predpokladáme, že rok 1807 súvisí s ukončením výstavby kaštieľa a rok 1981 sa pravdepodobne viaže k obdobiu, kedy bolo bývalé šľachtické sídlo využívaná ako základná škola.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
V súčasnosti je stavba opustená, ale v pomerne dobrom stave. Niektoré spodné priestory sa občas využívajú ako skladisko.
Prístup
Stojí v centre obce vedľa hlavnej cesty.
Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Hucín foto © Lucia Allmanová 4/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 466.

text: Lucia Allmanová
Literatúra
www.hucin.ocu.sk