Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Jablonica - božie muky
Lokalita
obec Jablonica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Tehlový stĺp s nikami, ktorý je ukončený zaujímavou strechou. Pravdepodobne bol vybudovaný preto, že do tejto časti chotára chodieval každoročne na Marka kňaz s procesiou svätiť oziminy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav pamiatky nie je dobrý.
Prístup
Stojí na ľavej strane pri ceste do Osuského, pred cestou odbočujúcou k Valihorovmu mlynu. [2]
Jablonica - božie muky foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1 - 2] www.jablonica.sk/obec/informacie-o-obci/pamiatky/drobna-sakralna-architektura/ (6.5.2020)
Literatúra
www.jablonica.sk