Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Jatov
Pôvodný názov
Dolný Jatov
Lokalita
obec Jatov, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria zo začiatku 19. storočia. Ide o jednopodlažnú budovu so stĺpovou loggiou. [1]
Stav
Stav kúrie je zlý. Stavba je opustená a chátra.
Kúria Jatov foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 520.