Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kamanová
Lokalita
obec Kamanová, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudoklasicistický kaštieľ z druhej polovice 19. storočia. Je to dvojpodlažná budova obdĺžnikového tvaru, na sedemosovom priečelí má trojosový rizalit zakončený tympanónom a zdôraznený trojitým francúzskym oknom. Pred rizalitom záhradnej fasády je stĺpový portikus. Na bočnej štvorosovej fasáde nesú portikus dva piliere. [1] V okolí kaštieľa je park.
Pamiatková ochrana
V súčasnosti bez zásahu.
Stav
Stav historického sídla je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený, chátra a mení sa na zrúcaninu. Prostredie v okolí pamiatky je zachované.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Kaštieľ Kamanová foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Kamanová foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Kamanová foto © Imrich Kluka 10/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 9.