Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kameňany - zvonica
Lokalita
obec Kameňany, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistická zvonica zo začiatku 19. storočia. Typ gemerských vežových murovaných zvoníc. Fasády sú členená pilastrami. Objekt kryje klasicistická zvonovitá prilba dosadajúca na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav pamiatky nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Kameňany - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2020Kameňany - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2020Kameňany - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2020Kameňany - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 10.