Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kecerovce - neskorogotický kaštieľ
Lokalita
obec Kecerovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorogotický kaštieľ, ktorý postavili koncom 15. storočia. Okolo roku 1600 ho prestavali. Pri úprave objektu v druhej polovici 19. storočia umiestnili na atike (v podstreší) podľa vtedajších historizujúcich pravidiel sgrafitové figurálne a rastlinné motívy. Ďalšie úpravy sú z 20. storočia. Súviseli s úpravou kaštieľa pre Hlavný soľný sklad a pre sídlo Štátnych lesov. [1] Kaštieľ je pozdĺžna dvojtraktová stavba so vstavanou vežou. V kamennom murive sa zachovali v sekundárnej polohe neskorogotické architektonické detaily. Na kaštieli sú ešte renesančné okná a kedysi aj portály a arkády na prízemí. Na veži je nárožná rustika. Objekt mal renesančné a barokové klenby. V jednom z priestorov boli zvyšky latinských nápisov a nástenných malieb. Poschodie je prístupné schodišťom vo veži. [2]
Pamiatková ochrana
Nevhodná adaptácia.
Stav
Stav historického sídla je katastrofálny! Je opustený a chátra. Fasáda smerom do ulice sa čiastočne zrútila. Za socializmu sa využíval aj ako sklady. [3]
Prístup
Nachádza sa v strede obce. Je situovaný kolmo na ulicu. Stojí hneď vedľa renesančného kaštieľa.
Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - mladší kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 107.
[2 - 3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 107.