Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kokava nad Rimavicou
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Prestavaný bol v roku 1952. Kaštieľ je dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu, v priečelí s miernym trojosovým stredným rizalitom, zakončeným tympanónom. Predstavaný balkón na troch pilieroch má kovanú mrežu z čias prestavby. Pôvodná nádvorná fasáda s otvoreným stĺporadím bola pozmenená prístavbou bočného krídla v roku 1952. V miestnostiach sú rovné stropy. [1] Kaštieľ vlastnila šľachtická rodina Forgáchovcov. Gróf Anton Forgách bol najväčším vlastníkom pôdy a lesov v chotári Kokavy. Vlastnil prvú manufaktúru na výrobu papiera, ktorá vznikla v roku 1750. [2] Gróf Július Forgách predal 4. mája 1900 svoje majetky viedenskému advokátovi Albertovi Dubovi. Albert Dub - ponemčený Čech - postavil parnú pílu na Ďurkovke, ale podnikanie sa mu nedarilo, skrachoval. Celý majetok aj s kaštieľom kúpil Karol Knöpfler. V roku 1906 postavil pílu na okraji obce. Jeho jediná dcéra sa vydala za Vojtecha Noveka, spolumajiteľa sklární v Zlatne. Rodina Novekovcov žila v kaštieli do roku 1950. [3]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
Stav
Stav historického sídla je veľmi zlý. Chátra. V rokoch 1956 - 1957 bol v kaštieli internát Poľnohospodárskej školy. Od roku 1957 do roku 1979 bola v kaštieli Lesnícka škola. V rokoch 1979 - 1990 bolo v kaštieli účelové zariadenie pre praktický výcvik robotníkov v LVHSR. Po roku 1990 bol reštitúciou kaštieľ vrátený rodine Novekovej. [4]
Prístup
Stojí v strede obce.
Kaštieľ Kokava nad Rimavicou foto © Lucia Allmanová 3/2009Kaštieľ Kokava nad Rimavicou foto © Lucia Allmanová 3/2009Kaštieľ Kokava nad Rimavicou foto © Lucia Allmanová 3/2009Kaštieľ Kokava nad Rimavicou foto © Lucia Allmanová 3/2009
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 59.
[2 - 4] www.kokava.sk
Literatúra
www.kokava.sk