Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kolta - neogotický kaštieľ
Pôvodný názov
Mésárošovský kaštieľ
Lokalita
obec Kolta, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený pravdepodobne koncom 19. storočia ako letné sídlo manželky Károlya Mészárosa, generála a veľkostatkára. V architektúre stavby prevláda štýl romantizmu a použili sa neogotické architektonické a výtvarné prvky. Kaštieľ je blokový objekt, obdĺžnikového pôdorysu, konštrukčný trojtrakt na úrovni prvého a druhého podlažia. Stavba predstavuje vidiecke sídlo výšších spoločenských vrstiev z obdobia poslednej vývojovej fázy tohto typologického druhu, s prvkami transformácie na typologický druh vily. [1]
Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je urýchlená rekonštrukcia pamiatky.
Stav
Stav historického sídla je zlý. Po druhej svetovej vojne slúžil pre školské účely a neskôr ho využívali ako kultúrnospoločenský objekt. Začiatkom 90. rokov 20. storočia prešiel do vlastníctva obce, ktorá ho v roku 1991 predala súkromnému vlastníkovi. Nový majiteľ začal v roku 1991 obnovu kaštieľa, ktorá však nie je ukončená a práce sa zastavili. Neskôr kaštieľ päťkrát zmenil majiteľa. V súčasnosti je vo vlastníctve súkromnej osoby. Objekt je bez využitia. [2]
Prístup
Stojí v v strede obce, obkolesený zvyškom pôvodného parku.
Kolta - neogotický kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kolta - neogotický kaštieľ foto © Ľuboš Novotný 2016Kolta - neogotický kaštieľ foto © Ľuboš Novotný 2016
Poznámky
[1] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja, ktorá bola usporiadaná v spolupráci s mestom Nitra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009. Nitra: Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 2009. s. 123.
[2] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. s. 123.
Literatúra
www.kolta.sk