Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Ľubovec
Lokalita
obec Ľubovec, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kúria z konca 18. storočia, s neskoršími úpravami. Je to jednopodlažná trojtraktová stavba obdĺžnikového pôdorysu s polygonálnym arkádovým rizalitom uprostred záhradnej fasády. V strede pásovej šambrány okien je klenák s triglyfmi. Miestnosti majú rovné stropy. Smerom do dvora bola novšia prístavba, situovaná kolmo na pôvodný objekt. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kúrie je zlý. Je v súkromných rukách. Šokujúce je, že historický objekt z obidvoch strán čiastočne zbúrali!
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Kúria Ľubovec  foto © Jiří Fiedler 4/1974Kúria Ľubovec  foto © Jiří Fiedler 4/1974Kúria Ľubovec  foto © Jiří Fiedler 4/1974Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016Kúria Ľubovec foto © Viliam Mazanec 5/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 256.
Literatúra
www.lubovec.sk