Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Lučenec - Szilassyho kaštieľ
Lokalita
obec Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Názov historickej budovy – Szilassyho kaštieľ, pochádza od priezviska jeho majiteľov – Józsefa Szilassyho, Dr. Aladára Szilassyho a Dr. Bélu Szilassyho, ktorí sa aktívne zaslúžili o rozvoj a prezentáciu Lučenca v spoločenskej, cirkevnej a politickej oblasti. Ide o dvojpodlažnú budovu. Kaštieľ bol po roku 1850 prestavaný v barokovo-klasicistickom slohu. Z pôvodného rozsiahleho parku sa zachovala iba skupina mohutných platanov javorolistých. [1]
Stav
Stav kaštieľa nie je dobrý. Je opustený a chátra.
Prístup
Stojí v južnej časti mesta, na Fiľakovskej ceste.
Lučenec - Szilassyho kaštieľ foto © Ladislav Luppa 12/2013
Poznámky
[1] STIERANKOVÁ, Eva et al.: Lučenec. Lučenec: Vydalo Mesto Lučenec, 2007. s. 52.
Literatúra
www.lucenec.sk